content

Úvodná online konferencia projektu ClimaUrbanKošice

Mesto Košice spolu s partnerom projektu MČ Košice – Západ zorganizovalo úvodnú online konferenciu k projektu „Mesto Košice reaguje na zmenu klímy – spoločne dosiahneme viac (ClimaUrbanKosice)“. Cieľom konferencie bolo poskytnúť informácie o projekte, jeho cieľoch, očakávaných výsledkoch a výstupoch.

Priebeh úvodnej konferencie

Online konferencia sa konala dňa 14. júla 2021 prostredníctvom online komunikačnej platformy Microsoft Teams. Úvodná konferencia trvala 2 hodiny. Zúčastnilo sa na nej 22 ľudí. Príhovor za mesto Košice predniesol námestník primátora Mgr. Marcel Gibóda. Po príhovore nasledovalo predstavenie programu SK-Klíma riaditeľom Odboru kontroly projektov technickej podpory a programov národnej spolupráce z Ministerstva životného prostredia SR Ing. Denisom Knotkom. Po ňom predniesol príhovor starosta Partnera 1 projektu MČ Košice – Západ Mgr. Marcel Vrchota. Po príhovoroch nasledovala prezentácia projektu formou PowerPoint prezentácie. Účastníkom konferencie za Partnera projektu 2 za mesto Oslo bola Mari Eike Nilsen. V závere bol vyhradený priestor na diskusiu.